Üdülési csekk

BĂĽkki - Kalcit Motel

Olcsó szálláslehetőség Bélapátfalván, Szilvásváradtól 5 Km-re

Szállás

Szolgáltatások

Kirándulás - Látnivalók

EgerProgramok

Szarvask?i geológiai tanösvény (Szarvask?)

A Szarvask? település központjában lév? indítótáblától a tanösvény északi ága a Vár-bércre, onnan a Tardos-bérc Akasztó nev? ormára vezet (oda-vissza: 2,4 km). A 6., 7., 8. és 9. állomáspontok az Eger-patak szurdokvölgyének jellegzetes k?zet-feltárásait (agyagpala, diabáz, mélytengeri párnaláva) mutatják be, a 10. állomás a 13. században épült szarvask?i várból nyíló panorámára hívja fel a figyelmet. A 11. állomás ismertet?táblája az Akasztó-hegy szilikát sziklagyepének él?világát szemlélteti. A falutól délre kijelölt körút (6,4 km) érinti a Hegyes-k?-d?l? miocén kagylós homok-feltárását, a Denevér-tárót (wehrlit-test) és a Tó-bérci k?fejt?t.

 

Rejteki Erdei Iskola tanösvénye (Rejteki Kutatóház)

A Rejteki Kutatóház (turistaszállás) mögül induló 800 m hosszú természetismereti tanösvény, vízibiotóp és a környéken való kirándulási lehet?ségek várják a látogatókat.

Megközelítés: Az Eger-Lillafüred-Miskolci közúton, a 33-as km-k?nél.

 

Rejtek–Répáshuta tanösvény (Rejteki Kutatóház – Répáshuta)

A tanösvényen a természeti és kultúrtörténeti értékeket, a karsztos formakincs egyes elemeit és a karsztos folyamatokat (víznyel?k m?ködése) egyaránt megfigyelhetik a látogatók. Információkhoz juthatnak a környéken egykor folyt ?slénytani (Rejteki I., II. k?fülke) kutatásokról és az ?semberkutatásról (Balla-barlang). A Gyertyán-völgyben az üveghuta-emlékek nyomaira bukkanhatnak a tanösvény nyomvonalán..

 

Szalajka-völgyi természetvédelmi bemutatóösvény (Szilvásvárad)

A szilvásváradi Szalajka-völgy idegenforgalmi szempontból a Bükk egyik leglátogatottabb része. A Szalajka-patak mentén vezet? közkedvelt kirándulóhely 4,2 km-es sétaútjának (és turistaút) állomásai a Bükk természeti és kulturális értékeire hívja fel a figyelmet. Megtekinthetjük itt az Erdészeti Múzeumot (a hajdani bányagrófsági, majd erd?mérnöki iroda épületében) és az 1974-ben megnyitott Szabadtéri Erdei Múzeumot is a Horotna-völgy torkolatánál.

 

Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút (Szilvásvárad)

A Szilvásvárad szélén lév? BNP információs háztól a Kalapat-tet?n lév? kilátóhoz vezet? tanösvény 20 ismertet? tábláján igen sok információ olvasható. 10 tábla a Bükk természeti értékeit és a természetvédelmi tevékenységet mutatja be. A tanösvény végén egy rövid, 210 m-es séta után a Millenniumi kilátótorony kínál csodálatos panorámát Szilvásvárad községre, és a környez? hegyekre.

Megközelítése: A Szilvásváradról gyalogosan megközelíthet? 1,9 km-es sétaút a szilvásváradi buszparkolótól a Kalapat-tet?n lév? kilátótoronyig vezet fel.

 

Olasz-kapu tanösvény (Bükk-fennsík)

Egy 3 órás gyalogtúra keretében járható be a 7,2 km-es tanösvény, mely a Bükk-fennsík olasz-kapui parkolójától indul. A gépkocsival érkez?k a “kapunál” leparkolhatnak, innen a tájékoztató táblák vezetésével a Káposztás-töbrökön áthaladva, az ?serd?t érintve feljuthatnak a Tar-k? sziklaormaira, — ahonnan csodálatos panorámát nyújtanak a Bükk hegyvonulatai — majd a Káposztáskert-lápán keresztül visszajuthatnak a parkolóhoz.

Nagy-mez? – Kis-k?háti-zsomboly tanösvény (Bükk-fennsík)

A 3,3 km hosszú tanösvény a Bükk-fennsíkon átmen? forgalomkorlátozási rendszer bánya-hegyi parkolójához kapcsolódik. A tanösvény a fennsík egy különleges felszínalaktani formakincsei közül egy víznyel?b?l kialakult aknabarlangot (Kis-k?háti-zsomboly) és a Nagy-mez? fokozottan védett növényvilágát és a karsztos formakincs elemeit mutatja be.

Jávorkúti tanösvény (Jávorkút – Bükk-fennsík)

A Jávorkúti tanösvény 3,2 km-es útvonalának 5 állomása geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt nyújt. Tájékoztat a jávorkúti tó faunájáról, az ?slucos madárvilágáról, az „?sfenyves” 1876-ban telepített 8 hektáros bükkelegyes állományáról, a töbörsorok kialakulásáról és felhívja a figyelmet a Kis-Csipkésnél húzódó sziklafalra, mely az Északi-Bükki és a Déli-Bükki Egység szerkezeti határa.

Szinva tanösvény: a Herman Ottó Emlékparktól a Szeleta-tet?n át Fels?-Hámorig (Miskolc)

A Szinva-völgy, a Kis-fennsík és a Garadna-völgy legfontosabb természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A 4 km-es útvonal 6 állomásán ismertet? táblák szólnak a látni- és tudnivalókról; a középhegységi vízfolyások mellett kialakuló jellegzetes él?hely-közösségekr?l, a Bükk hegység keleti oldalára jellemz? erd?társulásokról, a mészk? sziklagyepekr?l, a karsztjelenségekr?l, geológiai formákról.

 

„Ördögtorony” tanösvény (Cserépfalu)

Cserépfalu központjából induló és ugyanoda visszaköt? 10 km hosszú tanösvényt két részletben és mindkét irányból be lehet járni. A Millenniumi kilátótól (Kisamerika, Berezdaljai pincesor) indulva a Perpáctól északra lév? Ökörüt?-völgyön át a Hór-völgybe lehet jutni, ott déli irányba fordulva térhetünk vissza Cserépfaluba. Közben megtekinthetjük hazánk legjelent?sebb ?semberlel?helyét, a Suba-lyuk nev? barlangot (1932. április 27-én innen kerültek el? a neandervölgyi csontmaradványai).

 

Fels?tárkányi háromkörös tanösvény (Fels?tárkány - a BNP Látogató- és oktatóközpontjához csatlakozik)

A tanösvény Fels?tárkány községb?l, pontosabban a település északkeleti szélén lév? tó partjáról indul és a délnyugati-Bükk természeti, és kultúrtörténeti értékeit mutatja be.

A k?-közi (I.) kör: a Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészk?sziklát, az alatta húzódó K?-köz nev? sziklaszorost és a tavat f?zi fel egy sétára. A 800 méter hosszú tanösvényen 5 állomás található.

A barát-réti (II.) kör: a K?-köz keleti végét?l indul, az Oldal-völgy torkolatáig a sárga jelzés? turistaúton vezet, majd áttér a m?út túloldalára, s a karthauzi kolostorromtól egy meredek ösvényen közelíti meg a Lök-bérc oldalában el?bukkanó sziklavonulatot, a Bujdosó-k?t. A barát réti (II. kör egy jobbára völgyben vezet? út a 2,6 km-re lév? Bujdosó-k?ig 4 állomás látnivalóit mutatja be.

A vár-hegyi (III.) kör: a Vár-hegy gerincére visz fel. A K?-köz elejét?l oda-vissza 10 km a tanösvény hossza, melynek bejárása 4-5 órát vesz igénybe. Az útvonal különböz? földtani formációkkal (dolomitbánya, radiolaitsziklák), a gyertyános-tölgyes, szubmontán bükkös, a mészkerül? tölgyes és a hársas törmeléklejt?-erd? él?világával, valamint egy kés?-bronzkori er?dített teleppel, a Kyjatice-kultúra földvárával ismertet meg.

 

Bél-k? tanösvény (Bélapátfalva)

A bélapátfalvi ciszterci apátság középkori templomától induló és a Bél-k? megmaradt 815 m magas csúcsán kialakított kilátóhelyen végz?d? 5 km hosszú, 7 állomásra felf?zött tanösvény bejárásához, az ismertet? táblák megtekintéséhez 2-3 óra szükséges. A tanösvény a Bél-k? környékének kultúrtörténetét, a hegy földtani felépítését, növénytársulásait és a sziklagyepek növény- és állatvilágát bemutató komplex-típusú tanösvény

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack